Dyskretna postać

Tabletki do rozgryzania i żucia

Linia ozdobna
Rozpuszcza się w ustach 4
Nie wymaga popijania
O miętowym smaku

Marka Mensil od 2 lat otrzymuje tytuł Męskiej Marki Roku – symbol jakości i niezawodności – jako najwyżej oceniony produkt w kategorii leków dla mężczyzn. W 2019 marka otrzymała także Medal Europejski przyznawany przez Business Centre Club za najwyższą jakość preparatu.

Kup teraz

Dostępny w dwóch opakowaniach bez recepty

2 i 4 tabletki

Marka Mensil od 2 lat otrzymuje tytuł Męskiej Marki Roku – symbol jakości i niezawodności – jako najwyżej oceniony produkt w kategorii leków dla mężczyzn. W 2019 marka otrzymała także Medal Europejski przyznawany przez Business Centre Club za najwyższą jakość preparatu.

2 i 4 tabletki

Dostępny w dwóch opakowaniach bez recepty

Dyskretna postać

Kup teraz

Tabletki do rozgryzania i żucia

Linia ozdobna
Rozpuszcza się w ustach 4
Nie wymaga popijania
O miętowym smaku
Zawiera najbardziej znaną substancję 2
sildenafil w dawce 25 mg
80% badanych oceniło
tę substancję jako skuteczną 1
Zawiera najbardziej znaną substancję 2
sildenafil w dawce 25 mg
80% badanych oceniło
tę substancję jako skuteczną 1
Zawiera najbardziej znaną substancję 2
syldenafil w dawce 25 mg
80% badanych oceniło
tę substancję jako skuteczną 1

ZAŻYĆ 12-60 MINUT 3

PRZED PLANOWANĄ AKTYWNOŚCIĄ SEKSUALNĄ

Dawkowanie

Zalecana dawka to 25 mg syldenafilu przyjmowane około godzinę przed aktywnością seksualną.

Przeznaczenie

  • powyżej 18 roku życia

  • dla mężczyzn z zaburzeniami erekcji

Działanie

Produkt leczniczy Mensil wspomaga uzyskanie i utrzymania erekcji, przez 5 godzin od zażycia preparatu.

W celu skutecznego działania produktu leczniczego Mensil niezbędna jest stymulacja seksualna.

ZAŻYĆ 12-60 MINUT 3

PRZED PLANOWANĄ AKTYWNOŚCIĄ SEKSUALNĄ

Dawkowanie

Zalecana dawka to 25 mg syldenafilu przyjmowane około godzinę przed aktywnością seksualną.

Przeznaczenie

  • powyżej 18 roku życia

  • dla mężczyzn z zaburzeniami erekcji

Działanie

Produkt leczniczy Mensil wspomaga uzyskanie i utrzymania erekcji, przez 5 godzin od zażycia preparatu.

W celu skutecznego działania produktu leczniczego Mensil niezbędna jest stymulacja seksualna.

Masz czas na:

  • Przygotowania

  • Grę wstępną
  • Udany stosunek

Mensil daje Tobie swobodę wyboru
optymalnego momentu zbliżenia

działania 3

Mensil daje Tobie swobodę wyboru
optymalnego momentu zbliżenia

działania 3

Masz czas na:

  • Przygotowania

  • Grę wstępną
  • Udany stosunek
Ulotka do porabnia
Charakterystyka Produktu Leczniczego
Ulotka do porabnia
Charakterystyka Produktu Leczniczego

Mensil, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Skład: Jedna tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Postać farmaceutyczna: tabletka do rozgryzania i żucia. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Mensil jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Mensil niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP), nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne podawanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazania (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Mensil jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteric anterior ischemic optic neuropaty, NAION), niezależnie o tego, czy miało to związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi <90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.