Problemy z uzyskaniem lub utrzymaniem wzwodu potrafią negatywnie wpływać na samoocenę mężczyzny i powodować problemy w relacji intymnej. Jeśli zaburzenia erekcji zdarzają się często, nie należy ich bagatelizować, ponieważ mogą być oznaką poważniejszych problemów natury zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Udany seks ma wpływ na jakość życia obojga partnerów. Jak odzyskać radość ze zbliżeń?

Zaburzenia erekcji dopiero w ostatnim dwudziestoleciu uznane zostały za realny problem medyczny. Pejoratywne określenia umniejszające męskości osób dotkniętych tą przypadłością powodują, że wielu mężczyzn wstydzi się tej dolegliwości, unika zgłoszenia się do lekarza lub rezygnuje ze współżycia. Według badań w Polsce zaburzenia erekcji dotykają około 1,5 miliona mężczyzn po 35. roku życia, jednak tylko 15% z nich zgłasza się po poradę lekarską. Tymczasem przejściowe problemy z erekcją zdarzają się dosyć często, a w wielu przypadków możliwe jest szybkie odzyskanie sprawności seksualnej przy pomocy prostych i łatwo dostępnych rozwiązań.

Terminem „zaburzenia erekcji” określa się niezdolność do uzyskania lub utrzymania wzwodu, co prowadzi do niemożliwości odbycia satysfakcjonującego zbliżenia. Od 1992 roku w diagnostyce takich przypadków nie jest już używany termin „impotencja”, to określenie jednak wciąż funkcjonuje w kulturze, powodując u mężczyzn obawy o nieodwracalność problemu, spadek samooceny i wewnętrzną presję, by zadowolić partnerkę. Stres i napięcie wzrastające podczas kolejnych prób uzyskania lub utrzymania wzwodu mogą spowodować skutek odwrotny do zamierzonego i utrudniać zmianę stanu rzeczy, ponieważ radość z seksu i naturalny rytm zbliżenia zostają wówczas zaburzone dla obojga partnerów.

Diagnostyka zaburzeń erekcji

Problemem w diagnostyce zaburzeń erekcji są często nierealistyczne oczekiwania ze strony mężczyzn oraz partnerki wobec siebie samych, spowodowane czerpaniem wiedzy o seksie oraz wzorców zachowań z filmów erotycznych i pornograficznych. Błędne poglądy na temat erekcji to między innymi przekonanie o konieczności trwania pełnego wzwodu przez cały czas trwania stosunku, każdorazowego zakończenia stosunku wytryskiem czy występowania erekcji jako wskaźnika pożądania, w związku z czym pojawia się obawa partnerki, czy jest ona dla mężczyzny wystarczająco atrakcyjna. Oczywiście czynnik atrakcyjności ma istotny wpływ na odczuwanie pożądania, jednak brak erekcji nie oznacza jednoznacznie braku pociągu do partnerki.

Zgłoszenie się do lekarza w celu diagnozy wtórnie występujących zaburzeń erekcji może pomóc wyeliminować czynnik fizjologiczny. Długotrwały brak erekcji może być objawem chorób takich jak cukrzyca, choroba niedokrwienna serca czy nadciśnienie tętnicze. Na sprawność seksualną wpływać może również otyłość czy siedzący styl życia. Zaburzenia erekcji bywają też skutkiem ubocznym stosowania używek – alkoholu, papierosów, substancji psychoaktywnych, a także przyjmowania niektórych leków, na przykład preparatów na nadciśnienie oraz środków psychotropowych. Do chorób, z którymi mogą być związane zaburzenia erekcji, zaliczamy również depresję. Czynniki psychogenne powodujące problemy z utrzymaniem erekcji to między innymi lęki i fobie, zaburzone relacje między partnerami, niska samoocena, długotrwały stres związany z pracą lub sytuacją życiową, a także presja związana ze staraniem się o dziecko. Zmiana partnerki lub częstotliwości kontaktów seksualnych względem ostatnich lat również może mieć wpływ na przejściowe problemy z erekcją, z uwagi na zmianę tak zwanych stereotypów aktywności seksualnej, czyli wyuczonych zachowań i określonej reakcji na nie. Na zaburzenia erekcji mogą wpływać również skomplikowane relacje między partnerami oraz znudzenie i rutyna pojawiające się w wieloletnich związkach, często również brak odpowiedniej komunikacji w kwestii indywidualnych preferencji i potrzeb seksualnych. Te ostatnie czynniki to obszar możliwy do poprawy przez oboje partnerów.

Znajdź sposób na problemy z erekcją

Warto zacząć od niewielkich zmian, otwartej rozmowy, urozmaicenia pozycji, a także rozważyć wprowadzenie do relacji intymnej zabawek lub strojów erotycznych. Wspólne eksplorowanie świata fantazji seksualnych obojga partnerów to świetna droga do zbliżenia się, odzyskania pewności siebie i zadowolenia z relacji. Erekcja powiązana jest z reakcją na bodźce, warto wspólnie popracować nad znalezieniem tych, które działają najlepiej na oboje partnerów, zacząć bawić się seksem i cieszyć z niego.

W celu leczenia zaburzeń erekcji warto spróbować zastosować dostępne bez recepty leki, takie jak Mensil, Mensil Max czy Tadalafil Mensil*, które zawierają odpowiednio 25 mg sildenafilu, 50 mg sildenafilu, 10 mg tadalafilu. Działanie syldenafilu i tadalafilu wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych i zwiększa dopływ krwi do prącia w wyniku podniecenia seksualnego. Działanie preparatów zależne jest od wystąpienia stymulacji seksualnej. Leki Mensil i Mensil Max są dostępne w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, przez co nie wymagają popijania, a tabletki są łatwe i wygodne w przyjmowaniu w dowolnym miejscu i czasie. Lek z syldenafilem przyjmuje się na godzinę przed planowaną aktywnością seksualną, lek z tadalafilem należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną.

Znalezienie sposobu na poradzenie sobie z zaburzeniami erekcji pozwala przywrócić radość z kontaktów seksualnych, poprawić samopoczucie obojga partnerów i cieszyć się bliskością bez stresu i frustracji.

  1. Rabijewski M. Zaburzenia erekcji – etiologia i leczenie. Przegląd Urologiczny 2006; 4(38). http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?1092.Data dostępu: 07.03.2021 r.
  2. Lew-Starowicz Z. Diagnostyka różnicowa zaburzeń erekcji. Seksuologia Polska 2005; 3(2): 60–63.
  3. Grabski B i in. Zaburzenia erekcji. Medycyna praktyczna. https://www.mp.pl/pacjent/seksuologia/zaburzenia-seksualne/u-mezczyzn/92036,zaburzenia-erekcji. Data dostępu: 09.03.2021 r.
  4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Mensil i Mensil MAX.
  5. Charakterystyka Produktu Leczniczego Tadalafil Mensil.

* Mensil oraz Mensil Max zawierają substancję czynną – syldenafil, Tadalafil Mensil – tadalafil. Syldenafil i tadalafil należą do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Leki te działają poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil oraz tadalafil pomagają osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Leki Mensil, Mensil Max i Tadalafil Mensil są stosowane w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, definiowanych jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.