Zaburzenia erekcji mogą być związane z modyfikowalnymi lub odwracalnymi czynnikami ryzyka, włączając w to styl życia bądź wpływ leków. Zaburzenia erekcji mogą być także związane z towarzyszącymi chorobami, które mogą być ich przyczyną (takimi jak choroby endokrynologiczne, neurologiczne, metaboliczne, np. cukrzyca lub niektóre choroby układu krążenia, np. miażdżyca lub nadciśnienie). W takim przypadku pierwszym etapem leczenia zaburzeń erekcji jest prawidłowe leczenie chorób przewlekłych, przez co można uzyskać poprawę zaburzeń erekcji.

Z reguły zaburzenia erekcji można skutecznie osłabić obecnie stosowanymi metodami leczenia, ale nie można ich wyleczyć. Do wyjątków należą zaburzenia o podłożu psychogennym czy spowodowane przyczynami hormonalnymi, np. hipogonadyzmem i hiperprolaktynemią, które potencjalnie mogą zostać wyleczone przez zastosowanie specjalistycznej terapii. U pacjentów z problemem psychologicznym może być stosowana sama terapia psychoseksualna lub razem z inną metodą terapeutyczną.

W większości przypadków zaburzenia erekcji leczy się objawowo. Zwykle stosuje się silnie działające selektywne inhibitory PDE5, które zostały zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA, ang. European Medicines Agency). Do tej grupy leków należą między innymi syldenafil oraz tadalafil.

Syldenafil, będący substancją czynną leków Mensil i Mensil Max*, rozpoczyna działanie nawet 12 minut po podaniu. Jego skuteczność jest mniejsza po ciężkim, tłustym posiłku ze względu na przedłużającą się absorpcję. Skuteczność może być utrzymana przez okres do 5 godzin po zażyciu.

Efekt działania tadalafilu, zawartego w leku Tadalafil Mensil*, pojawia się po 16 minutach od zażycia i trwa nawet do 36 godzin. Pokarm nie wpływa na szybkość i stopień wchłaniania tadalafilu, dlatego może być on przyjmowany niezależnie od posiłków.

Źródło:

  1. Salonia A et al. EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health Guidelines 2020.
  2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Mensil.
  3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Mensil Max.
  4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Tadalafil Mensil.

* Mensil oraz Mensil Max zawierają substancję czynną – syldenafil, Tadalafil Mensil – tadalafil. Syldenafil i tadalafil należą do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Leki te działają poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil oraz tadalafil pomagają osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Leki Mensil, Mensil Max i Tadalafil Mensil są stosowane w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, definiowanych jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.