Zaburzenia erekcji mogą być związane z modyfikowalnymi lub odwracalnymi czynnikami ryzyka, włączając w to styl życia bądź wpływ leków. Czynniki te mogą być modyfikowane przed lub w tym samym czasie, kiedy stosowane są specyficzne terapie. Zaburzenia erekcji mogą być związane z towarzyszącymi lub przyczynowymi chorobami (takimi jak choroby endokrynologicznei metaboliczne, np. cukrzyca, niektóre choroby układu krążenia, np. nadciśnienie), które powinny być poddane dobrej kontroli, co jest pierwszym etapem leczenia ED.

Z reguły ED można skutecznie osłabić obecnie stosowanymi metodami leczenia, ale nie można wyleczyć. Jedynymi wyjątkami są psychogenne ED, pourazowe naczyniopochodne ED u młodych pacjentów i ED spowodowane przyczynami hormonalnymi, np. hipogonadyzmem i hiperprolaktynemią. U pacjentów z problemem psychologicznym może być stosowana sama terapia psychoseksualna lub razem z inną metodą terapeutyczną.

W leczeniu zaburzeń erekcji stosuje się silnie działające selektywne PDE5i, które zostały zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA, ang. European Medicines Agency) do leczenia ED (Yuan i wsp., 2013). Jednym z nich jest najbardziej znany, skuteczny i bezpieczny syldenafil.

Substancja syldenafil rozpoczyna działanie 15–25 min po podaniu. Jego skuteczność jest mniejsza po ciężkim, tłustym posiłku ze względu na przedłużającą się absorpcję. Skuteczność może być utrzymana przez okres do 5 godzin Działania niepożądane są z reguły łagodne i zmniejszają się przy ciągłym stosowaniu (Giuliano i wsp.,2010; Tsertsvadze i wsp., 2009).

Mensil zawiera syldenafil. Dzięki rzadko spotykanej postaci tabletki do rozgryzania i żucia, rozpuszcza się w ustach. Przy tym może być stosowany przez osoby, którym zależy na dyskrecji, bądź które mają problem z połykaniem form twardych leku.


Źródło:

K. Hatzimouratidis (przewodniczący), I. Eardley, F. Giuliano, I. Moncada, A. Salonia. Rekomendacja dotycząca zaburzeń seksualnych u mężczyzn: Zaburzenia erekcji i przedwczesny wytrysk. 2015 str. 3-16

Kup teraz Mensil