Co to jest erekcja

EREKCJA, czyli wzwód jest to czynnościowe i odwracalne powiększenie objętości oraz usztywnienie prącia umożliwiające odbycie stosunku.

Erekcja jest rezultatem dwóch aspektów krążeniowych: nagłego poszerzenia naczyń prącia spowodowanego zwiększonym przepływem tętniczym i nagłym wypełnieniem prowadzącym do wzrostu ciśnienia w ciałach jamistych.*

Jak określa się zaburzenia erekcji?

Zaburzeniami wzwodu (erectile dysfunction – ED) nazywamy stałą lub okresową niezdolność do uzyskania, bądź utrzymania erekcji w stopniu wystarczającym do prowadzenia satysfakcjonującego współżycia płciowego.

Najczęstsze przyczyny zaburzeń erekcji *

  • Psychogenne (np. lęk, stres)
  • Organiczne (urazy, uszkodzenia jatrogenne)
  • Wady wrodzone: brak jąder, wnętrostwo, przepukliny rdzeniowe, rozszczep
  • Endokrynopatie (oś podwzórze-przysadka-gonady)
  • Choroby ośrodkowego układu nerwowego: SM, mielodysplazja, urazy, nowotwory
  • Nefropatie ze spadkiem poziomu testosteronu
  • Choroby serca i naczyń, cukrzyca
  • Używanie alkoholu, narkotyków i niektórych leków
  • Uszkodzenie rdzenia kręgowego odpowiada za 6 – 18% zaburzeń seksualnych; 8% przyczyn impotencji

* Nowiny Lekarskie 2007, 76, 6, 494-497 GRAŻYNA JARZĄBEK PROBLEMY „MĘSKOŚCI”

Kup teraz Mensil